Виртуальная справка Электронный каталог Продление книг online

Опрос

Как вы оцениваете книжный фонд ЦБС?
Архив опросов
Абай

Новые книги - навстречу читателю!

 

Новые книги ждут встречи с Вами!!!

 

 

 

 

Эхо войны: Повести.- Алматы: Раритет, 2019.- 560 с.

В сборник включены переводы известного писателя Амантая Ахетова произведений казахских писателей о тяжелейших испытаниях и беспримерных подвигах на фронтах Великой Отечественной войны, отличающиеся высоким художественным уровнем и максимальной приближенностью к тональности оригиналов.

 

 

Сәукетаев Тұрысбек. Желқайық. Роман.- Алматы: «Ан Арыс», 2019.- 580 б.

«Желқайық» - көп салалы, күрделі роман. Азаттық қарсаңындағы қазақ қоғамының әлеуметтік халі, рухани болмысы психологиялық кең ауқымда көркемдік қуатпен барынша шынайы суреттелген. Шығармада жас ғалым Бахтияр-Зуһра, өмірін ғылымға арнаған фанатик Ахметов, бір кезде партия, заң органдарында қызмет етіп кейіннен ғылымға келген, қылмыс әлемімен астыртын жалғасқан жымысқы Аманбаев, тағдыры аянышты Мотя тәтей, «Сыған» т. б. бірнеше сюжеттік линия бар. Әр желі өмір құбылыстарының түрлі аспектілерін кең қамтып, өзеннің тарам-тарам саласындай бір арнада тоғысып отырады. Кейіпкерлердің қым-қиғаш тағдыры арқылы автор өмірдің небір шытырман қалтарыстарынатерең барлау жасап, бүгінгі қайшылыққа толы болмысымыздың шынайы бейнесін айшықтауға талпынған.

 

 

Жүністегі Кемел. Соңғы абыз: роман. – Астана: Нұр-Астана, 2018.- 352 б.

Қарымды қаламгер Кемел Жүністегінің шығармашылығымен оқырман кеңінен таныс. Оның қаламынан шыққан «Дос көңілі», «Көне хикая», «Көксеу» атты кітаптарын, «Құба белдер» трилогиясын және «Көксеңгірдің тасында» повестер мен әңгімелер жинағын жұртшылық жылы қабылдаған болатын. Жазушының «Соңғы абыз» романы әдебиетіміздегі зар заман деп аталған әйгілі кезеңнің ірі өкілдерінің бірі – Шортанбай ақын өмірі мен сол тұстағы қазақ елінің жай-күйін көрсетүге арналған. Жырау өмірін жан-жақты зерттеген жазушы өз романында сол кезеңдегі қазақ ауылдарының тұрмыс-тіршілігін, ел ішінің жай-жағдайын, заман тынысын айқын танытуға тырысады.

 

 

Мұқан Аманкелді. Театрда туған толғамдар.Зерттеулер, мақалалар, рецензиялар.- Алматы: «Балауса баспасы», 2019.-386 б.

Театр өнеріне ерекше бөліп келе жатқан ғалым, ұстаз, қоғам қайраткері, өнертанушы автордың үш бөлімнен тұратын жаңа жинағына енген еңбектерінде қазақ театрының тарихына, теориялық мәселелеріне байланысты зерттеулері, проблемалық мақалалары, түрлі деңгейдегі театр мерекелерінен алған әсерлері мен туындаған ой-пікірлері жан-жақты тұжырымдалады.

 

 

Уәйдайұлы Үмбетбай. «Күлкі, күлкі...» (сықақ әңгімелер).- Алматы: «Ана тілі» баспасы ЖШС, 2019,- 384 б.

Үмбетбай Уәйдаұлы – көрнекті жазушы-сатирик. Ол өз шығармаларында қоғамда. Күнделікте кездесетін келеңсіз көріністерді, адам мінез- құлқындағы кемшіліктерді сатираның уытты да өткір тілімен сынай отырып, оларға тосқауыл қоюға, болдырмауға үндеді, адамгершілік пен мораль мәселелерін алға тартты. Танымал сатириктің бұл кітабына артында калған мол мұрасының ішінен бір топ сықақ әңгімелерімен қатар Қазақстандағы белгілі фельетоншы, сықақшылардың шығармашылықтарын талдаған, жалпы сатира жанрының даму барысы мен жай-күйін қарастырған сыни мақалалары да еңгізілген.

 

 

Нұржеке-ұлы Бексұлтан. Қазақ тарихынан. – Алматы: «Жалын баспаны», 2019.- 672 б.

Бұл жинаққа жазушының әр жылдарда қазақ халқының әрқыйлы тарыйхына қатысты жазған мақалалары мен зерттеулері жинақталды. Ол шығармаларда қазақ халқының рулық, тайпалық кезендері кезеңінен тартып, бүгінгі тәуелсіздік алған күндерімізді де қамтиды. Кітап өз халқының тарыйхын білгісі келетін барша қауымға арналған.

 

 

Омарбеков Талас. Қазақтың шығу тегі. Тараз: «Сенім» ЖБО, Тараз, 2019.- 336 б.

Зерттеуде қазақ халқының ежелгі және орта ғасырлардағы тарихына қатысты бұрын назардан тыс қалып келген деректер талданған. Қазақтарды құраған ру-тайпалық бірлестіктер мен Алаш қауымдастығының ежелгі түркілік тамырлары, олардың мемлекет құрушы ұлтты қалыптастырудағы елеулі үлесі нақты айқындалған. Еңбек тарихшы мамандарға, этнографтарға сонымен бірге Отан тарихына қызығушылық танытатын көпшілік оқырманға арналған.

 

 

Аупбаев Жанболат. Табиғат терезесі. Тараз: «Сенім» Жамбыл баспа орталығы, 2019.-272 б.

Айтулы журналист, қарымды қаламгер Жанболат Әлиханұлы Аупбаевтың «Табиғат терезесі» атта кітабына еніп отырған әрбір дүниені оқыған сайын толқисыз. Тебіренесіз. Күрсінесіз. Қуанатын тұстарыңыз да аз емес. Алайда табиғат анаңыздың тағдырына деген алаң көңіліңіз байыз таппайды. «Табиғат терезесі» - Жанболат Аупбаевтың қаламгерлік қарымын танытатаын, оқырманның танымын дамытатын, табиғат анаға, туған жерге деген сүйіспеншілік сәуле дарытатын кітап.

 

 

Досанов Сәбит. Жиырмасыншы ғасыр. Роман-эпопея. Он екі томдық таңдамалы шығармалары. Алматы: «Арда», 2019.

Қазақтың әйгілі жазушысы, ҚР Мемлекеттік сыйлықтың және М. Шолохов ат. Халықарлық сыйлықтың лауреаты С. Досановтың он екі томдық шығармаларына таңдамалы еңбектері енгізілді. Жазушының 5 томына «Жиырмасыншы ғасыр» роман-эпопеясының екінші кітабы берілген.

 

 

Нурпейс Абди-Жамил.Сочинения. Возвышая наши святыни: эссе.- Алматы: «Қазығұрт» баспаны, 2019.- 336 с.

В собрание сочинений Абди-Жамила Нурпеиса вошли доклады, эссе разных лет опубликованные в периодической печати. Проникнутые гражданским пафосом, чувством ответственности за происходящее, эти произведения раскрывают еще одну грань незаурядной личности большого писателя.

 

 

Ізім Тойған Оспанқызы Өркені өскен би өнері (отан және шетел хореография тарихы): Оқу құралы.-Астана: Фолиант, 2009.-136 б.

Оқу құралында хореография өнерінің тарихы, алғашқы қауымдастық дәуір би мәдениетінің даму жолдарынан бастап, бүгінгі күнге дейінгі балет өнері тарихы қамтылған. Қазақ би өнерінің кәсіби сахнада қалыптасуы мен дамуында еңбек еткен өнер қайраткерлерінің шығармашылық жолы қамтылған. Кітап хореография мамандығы бойынша білім алатын студенттерге арналған.

 

 

Уәлиев Болыс Мәтмұсаұлы Сурет. Оқу-әдістемелік құрал.- Астана: Фолиант , 2010. -160 б.

Оқу-әдістемелік құрал бастауыш және орта кәсіптік білім беру мекемелерінің сурет пәні жоспарына сәйкес жазылып, онда сурет саласындағы негізгі ережелер, пішіннің жазықтықта бейнелеп тұрғызу тәсілдік мәселері, сурет салудың әдістәсілдері және сурет сабағын жүргізу процесінің негізгі қағидалары қарастырылады. Құрал кәсіптік оқу орындарының оқушылары мен оқытушыларына арналған.

 

 

 

Адамбаев Балтабай Шешендік өнер. – Алматы: «Білім» баспасы, 2019-216.

Белгілі ғалым, жазушы Балтабай Адамбаев жазып қалдырып кеткен бұл еңбек сөз өнеріміздің ең бір арқалы да көпшіл жанры – шешендік сөздерге арналған. Автордың зерттеулері осынау жанрдың рухани мәдениетіміздің алар орынын байсалды ғылыми тұжырымдармен ашып көрсетумен бірге, қазақ шешендерінің өмірі мен өнері туралы, олардың ғұмыр кешкен заманы жайында тың дерек-мағлұматтар береді. Бұл кітап халқымыздың тарихы мен мәдениетіне ден қойып жүрген қалың оқырмаңға арналған.

 

 

 

 

 Баймұқанова Б. Ағылшын тілі практикумы: Оқу құралы. – Астана: Фолиант 2017.- 200 б.

Оқу құралында ағылшын тілінің фонетикасы мен грамматикасы, лексикасы ереже, мәтін, жаттығу түрінде беріліп, сөйлеу, тыңдау, жазу, оқу дағдылары мен біліктіліктерін қалыптастыру көзделген. Оқу құралы кәсіптік орта білім беретін оқу орындарына арналған.

 

 

Тоқсанбай Қарашаш. Сыр-сымбат. Топтама.- Алматы: «Балауса баспасы», 2019-534 б.

Белгілі журналист, Қазақстанның мәдениет қайраткері Қарашаш Тоқсанбайдың бұл жинағына автордың ер жылдары «Егемен Қазақстан» газетінде жарық көрген, кезінде оқырмандардың көңілінен шыққан таңдаулы мақалалары, сухбаттары мен іссапар жазбалары енгізілді. Кітап журналист мамандығын таңдаған студенттерге, жас журналистер мен ақпарат құралдары саласының кәсіби мамандарына, көпшілік жұртшылыққа арналған.

 

 

 

Келімбетов Немат. Өнегелі өмір. – Алматы: Қазақ университеті, 2015 -416 б.

Қазақстан Республикасы Гуманитарлық ғылымдар академиясының академигі, филология ғылымдарының докторы, Жазушы, аудармашы, Күлтегін сыйлығының және еуропаның Франц Кафка қоғамы наградасының иегері, ғулыма ғалым Немат Келімбетовтің өмірі мен шығармашылығына арналады. Ғылыми-танымдық, тарихи-деректі басылымдарды қызыға оқитын көпшілік оқырман қауымға арналған.

 

 

Латын әліпбиіне көшу: ғылыми-тәжірибелік негіздер, даму процесі және басты мәселелер. – Астана: «Ш. Шаяхметов атындағы «Тіл-Қазына» ұлттық ғылыми-практиқалық орталығы», 2018.- 280 б.

Жинақта Ұлттық комиссия жанындағы жұмыс топтарының жаңа еліпби емле ережелерін әзірлеу, оларды сынамадан өткізу, сараптау, талқылау жұмыстарының барысы баяндалады. Сонымен бірге әліпби және оның емле ережелеріне байланысты ғылыми мақалалар мен ұйымдастыру жұмыстары туралы ақпараттар енгізілеген.

 

 

 

Байділдін Шөптібай. Оюмен ой айтқан елміз. – Алматы: ЖК «Тарпанбаева А. Ш.», 2019. – 248 б.

Бұл кітапта халық шеберінің көп жыл ізденіп ұлттық нақыштағы жасаған ою-өрнектері әртүрлі тақырыптарға бөлініп берілген. Альбом жоғары оқу орындарына, талапты жастарға, ұлттық ою-өрнекті қадірлеп-қастерлейтін көпшілік қауымға «Рухани жаңғыру» және «Мәдени мұра» бағдарламасы бойынша ұсынылып отыр.

 

 

Тюркология. История всемирной тюркологии: Коллективная монография.- Алматы: Раритет, 2016.- 448 с.

Коллективная монография включает результаты исследований ученых, охватывающих широкие географические и хронологические рамки тюркологической парадигмы. Каждый раздел представляет собой самостоятельный фрагмент истории тюркологии отдельно взятой страны или нескольких стран и позволяет увидеть этапы развития в истории всемирной тюркологии. Книга адресована преподавателям, студентам, специалистам в области тюркологии и всем, кто интересуется проблемами развития тюркологической науки в мире.

 

 

 Ермакова Валентина Ильинична Урок русского языка в современном колледже: типы, структура, методика: Учебно- методическое пособие.- Астана: Фолиант, 2014.- 344 с.

Пособие освещает опыт работы преподавателя русского языка и рассчитано на его творческое использование. В книге представлены занятия по всем темам курса русского языка для коллджей с государственным языком обучения; определены наиболее эффективные формы и методы преподавания языка; обозначено, что должно быть главным в усвоении разделов, на каких вопросах необходимо сконцентрировать основное внимание.

 

 

Боженов Аскар Заипович Основы философии: Учебное пособие.- Астана: Фолиант, 2017.- 280 с.

Данное учебное пособие представляет собой попытку обобщить и систематизировать обширный теоретический материал, содержащийся в отечественной и зарубежной учебной литературе с учетом учебных часов, отведенных на изучение дисциплины «Основы философии» в колледжах. Используя данное пособие при подготовке к промежуточному и итоговому контролю успеваемости, студенты смогут в предельно сжатые сроки систематизировать конкретизировать знания, сосредоточить свое внимание на основных понятиях, их признаках и особенностях, сформулировать примерную структуру ответов на возможные вопросы преподавателей. Учебное пособие предназначено для студентов учебных заведений технического и профессионального образования.

 

 

Первые этнографы Казахстана. (Автор предисловия и составитель Узбекали Жанибек). Алматы: «Білім», 2019.- 200 с.

Сборник включает очерки известных исследований о первых этнографах Казахстана. Написан в живой, занимательной форме. Предназнается специалистам-этнографам, а также всем, кто интересуется историей и культурой Казахстана.

 

 

Устенова Озихан Жанысбековна. Основы организации туристкой деятельности: Учебное пособие.- Астана: Фолиант, 2011.- 272 с.

В учебном пособии рассмативаются вопросы организации индустрии гостиничного бизнеса, рынок туристческих услуг, современные виды туризма. Данная работа предназначена для студентов, учащихся средних специальных учебных заведений, а также для работников туристских фирм.

 

 

Келімбетов Немат. Түркі халықтарының ежелгі әдеби жәдігерліктері: Хрестоматия.- Алматы: Раритет, 2019.- 904 б.

ЮНЕСКО-ның Франц Кафка атындағы Халықаралық сыйлығының және Күлтегін атындағы сыйлыктың лауреаты, профессор Немат Келімбетовтің бұл кітабында түркі халықтарының әдебиет тарихында зерттеліп келе жатқан белгілі шығармалардың үзінді-үлгілері қамтылған. Хрестоматиялық еңбекте сақтар мен ғұндар дәуірінен бастап 16 ғасырға дейінгі кезеңдерге пайда болған әдеби шығармалар хронологиялық ретімен берілген. Зерттеушінің бұл еңбегі оқырмандардың түркі халықтары әдебиетінің тарихынан тұтастай мағлұмат алуына мүмкіндік береді. Кітап филология және түркология мамандықтары бойынша білім алушыларға және көпшілік оқырман қауымға арналған.

 

 

Сәрсеке Медеу. Семей қасіреті: деректі тарихи хикаят. – Алматы: «Қазығұрт» баспасы, 2019.- 688 б.

«Семей полигонынан зардап шегуші ретінде маған берілген 02-00191 санды куәлікте ядролық жарылыс астында 37 жыл 2 ай болғаным ресми расталған. Демек мен осы кітапта сөз болатын шерлі оқиғалардың бәріне де тірі куәгермін. «Толған ел тарихын жақпар тасқа жазады. Тозған ел басынан кешкенді көз жасымен жуады» деген уәжге бағып, туған еліммен бірге басымнан кешкен ғасырлық қасіретті шертпей өмірден аттансам – жер басып жүргеніне мәз тоғышардың бірі болмайын деген жегі ой мені жиі мазалап ,әсіресе полигон зардабынан тап болған ауыр дерттен дәрігерлер жәрдемімен сауыққан кезімде жазу үстеліне шегендегені анық ...» - деген жүрекжарды сырын М. Сәрсеке осы кітаптың алғысөзінде бекерге жазбаған.

 

«Рухани жаңғыру» мемлекеттік бағдарламасы аясында Абай ауданы кітапханалар қорына "Жаңа гуманитарлық білім" -қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық келіп түсті.

Бұл біздің студенттерге ең үздік әлемдік үлгілермен оқуға және өз танымдарын кеңейтуге мүмкіндік беретін кітаптар.

Кітаптар жоғары оқу орындарының оқытушылары мен студенттерге арналған.

 

Поступили новые книги в фонды библиотек Абайского района "Новое гуманитарное знание: 100 новых учебников на казахском языке" в рамках государственной программы "Рухани жанғыру".

  Это книги, которые дадут возможность нашим студентам учиться по лучшим мировым образцам и расширять свои познания. Книги предназначены для преподавателей и студентов высших учебных заведений.

 

 

 

 «Қарағанды  облыстық Н.В Гоголь атындағы әмбебап ғылыми кітіпханасы» КММ  мемлекеттік тапсырыс бойынша, Абай орталықтандырылған кітапхана жүйесіне 1020 дана жаңа әдебиеттер келіп түсті.

         

 

  НОВИНКИ апрель-2019

 

 

Большая книга о Вселенной и полетах в космос для мальчиков. В.В.Ликсо, Д.В.Кошевар, М.Д.Филиппова. Москва: Издательство.

 

 Это издание предназначено для всех мальчиков, которые мечтают о полетах в космос. На его страницах представлена версия зарождения и устройства Вселенной, описаны разнообразные космические объекты, приведены интересные факты об исследованиях Солнечной системы и экспедициях к далеким планетам. Емкие увлекательные статьи в сопровождении красочных иллюстраций привлекут внимание ребят, увлеченных тайнами Вселенной. Эта большая книга, несомненно, будет интересна всем любителям звездного неба. Для среднего школьного возраста.

 
 
 

 

 Мерников, Андрей Геннадьевич. Большая книга в вопросах и ответах для мальчиков /Л.Г.Мерников, Д.В.Туровец, М.Д.Филиппова. Москва: Издательство Л(Т, 2018.— 159 с. 
 
Ты хочешь знать, зачем путешественники отправлялись в кругосветные экспедиции? Почему корабль плавает, а самолет летает? Может ли человек прыгнуть выше своего роста и зачем боксеры надевают перчатки? А ще тебе, наверняка, любопытно, почему дует ветер, падают звезды и как, а главное зачем появились деньги. Узнать об этом и многом другом тебе поможет эта большая прекрасно иллюстрированная книга. Здесь ты отыщешь массу полезной информации и получишь ответы на свои самые каверзные вопросы. Для среднего школьного возраста.
 
   

 

 

 

 

Қүрастырган Б. Бекжанов, Т. Рысбек.

 Армысың, әз Наурыз! - Астана: «Зерде» баспасы, 2012 жыл. - 328 бет. Бұл жинақта Наурыз мейрамына қатысты танымдық материалдар, сондай-ақ ұлттық салт-дәстүрлер, әдет-ғүрыптар, киіз үй жабдықтары, қолөнер бүйымдары, ұлттық ойын түрлері, бата, эуен, мақал-мәтелдер, ұлттық тағамдарды дайындау тәсілдері жөнінде мол мағлұматтар беріледі. Балабақша, мектеп, колледж, университеттер мен мемлекеттік мекемелерде Наурыз тойын өткізу сценарийлері енгізілген. Кітап балабақша тәрбиешілері, сынып жетекшілері, колледж, университет оқытушылары, мекеме қызметкерлері мен көпшілік қауымға арналған.

 

 


Қазақтың алпыс батыры. Қазақ батырлары және олар туралы аңыз-әңгімелер топтамасыК.Оразбекріы, Алматы: «Дэуір-Кітап баспасы», 2017.- 512 бет.

«Қазақтың алпыс батыры» жинағында елімізді жоңғар, қалмақ шапқыншылықтарынан, орыс, қытай отаршылдығынан, Қоқан, Бұқар эмірліктерінің билеп-төстеуінен құтқарып, азат еткен, әр кезеңдерде, яғни, ХҮП-ХІХ ғасырларда өмір кешкен батырлардың жанқиярлық ерліктері жайында ел аузында қалған аңыз-әңгімелер молынан қамтылған. Сондай-ақ тарихи мәні бар деректер де назарға алынған.
Бұл кітаптың тэуелсіздік үшін күрес жолында құрбан болған батыр бабаларымыздың тарихи тұлғаларын танытуға, жас ұрпақты ұлтжандылыққа, отаншылдыққа тәрбиелеуге қосар үлесі мол болмақ.

 

 

Рахманқызы Н. Қазақ киносы: кеше және бүгін.Зерттеулер, мақалалар, рецензиялар, сұхбаттар. - Астана: Фолиант, 2017. - 464 бет.

Кинотанушы, өнертану кандидаты, Қазақстан Кинематографистер одағының мүшесі Нәзира Рахманқызының бүл еңбегіне 1994-2016 жыл-дар аралығында баспасөз беттерінде, ғылыми басылымдарда жарық көр-ген (кейбірі қолжазба күйінде) зерттеулер, мақалалар, рецензиялар мен сүхбаттары еніп отыр. Жинаққа енген материалдардан қазақ көркемсу-ретті және деректі киносы, жас кинематографистердің шығармашылығы, кинофестивальдер, кинопрокат, т.б., жалпы үлттық кино өнерінің кеіпеғі және бүгінгі күні туралы мәліметтер алуға болады. Кітап кинотанушыларға, өнертанушылар мен мәдениеттанушыларға, гуманитарлық жоғары оқу орындарының оқытушыларът мсп студетгг-теріне және кино өнеріне, соның ішінде қазақ кииосыпа қызыіушылық танытатын оқырманға, жалпы өнерсүйер көшпілік қауыміа арііалғаіі.

  

 

 
 
 
 

 

Кішкентай маймыл.

 
  •  

 

 

 

 

 

Пысық құлан.

 

 
Бұл – бүлдіршіндерге арналған көркем суретті топтама. Топтамаға енген ашылмалы кітапшалардың ерекшелігі – ашылған бетте кең көлемді көріністің пайда болуында, яғни кітап ішіндегі кейіпкерлерді шынайыландыруға тырысуында. Кейіпкерлер қозғалмалы болып келеді. Мәселен, кітапты ашқанда олар қимылдайды. Осының бәрі кішкентай балдырғандардың кітапқа деген қызығушылығы мен ынтасын оятып, зейінін арттырады. Эстетикалық талғамын қалыптастырады. Әдемілік пен әсемдікке деген сезімдерін оятады. Тілін байытып, қиялын дамытады.

Изумительные иллюстрации делают эти издания поистине уникальными, они создают волшебный и загадочный мир, а чтение превращают в забавную игру. Сложные панорамные развороты очаруют юного читателя, он с удовольствием будет играть с книгой и слушать увлекательные сказки и рассказы.
 

 

 

 

 

 
Менің отбасым / Моя семья (Тақпақ кітапша).

 

 

 

 
 
Ликсо, Вячеслав Владимирович.

 

Танки и бронетехника/ В. В. Ликсо, Б. Б. Проказов. — Москва: Издательство АСТ,2018. - 159 с.

Танки и другая бронетехника — главные герои военных операций и по-настоящему грозное оружие армии каждой страны. Но все ли видели эти машины вживую, слышали, как они стреляют, бывали внутри? Конечно же, нет! Всё это вполне возможно, если вы откроете эту книгу! Ведь у вас в руках уникальное издание с дополненной реальностью (AR) в формате интерактивных ЗD-игр. Это значит, что вы не просто познакомитесь с известными танками и бронетехникой мира, читая их описание и рассматривая иллюстрации, а увидите эти машины в движении и объёме и даже станете непосредственным участником военных действий: будете управлять танками, выполняя различные боевые задачи, участвовать в захватывающих сражениях — и выиграете вы их или проиграете, зависит только от вас. А реалистичные визуальные и звуковые спецэффекты, которыми сопровождается игра, сделают чтение этой книги еще более захватывающим.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ликсо, Вячеслав Владимирович.

Танки и бронетехника. Всё о танках и бронетехнике / В. В. Ликсо, Б. Б. Проказов. Москва. Издательство АСТ, 2018.— 127 с.
Современный танк — мощное и грозное оружие. Познакомиться с его мерными опытными образцами, увидеть, как развивался тот или иной его тип в разных странах мира, оценить боевые качества орудии и надежность брони вы сможете, открыв страницы нашей удивительной энциклопедии с дополненной реальностью в формате интерактивных ЗD-игр. Теперь у вас появилась уникальная возможность не только познакомиться с танками и бронетехникой, читая их описание и рассматривая иллюстрации, но и увидеть их в объеме и движении. И дажепострелять, участвуя в грандиозных танковых сражениях. Танки будут ездить, стрелять, тонуть, гореть, взрываться и всем этим будете командовать вы сами. Нам необходимы лишь наша 3D энциклопедия, смартфон или планшет с установленным бесплатным мобильным приложением ASTAR и ваше желание ощутить себя командиром танкового расчета обязательно сбудется.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Викинги. Худож. Антон Александров. Лабиринт Пресс. 2018 - 10 с.

 

Книга с окошками, подвижными и объемными элементами расскажет о бесстрашных викингах. Ребенок познакомится с занятиями и ремеслами викингов, побывает в доме викинга, поучавствует в битвах и вместе с викингами отправится на корабле в дальние страны

 

 

 

 

 

 

Клавелл Дж. Благородный Дом: Роман о Гонконге. Кн. 1 : На краю пропасти / Джеймс Клавелл; пер. с англ. И. Егорова. — СПб.: Азбука, Азбука-Аттикус, 2017. — 768 с.

1963 год. Таинственный и романтичный Гонконг — сердце Азии. Бо­лее ста лет назад Дирк Струан, создавший Благородный Дом, мечтал превратить пустынный остров в процветающую колонию и оттуда управ­лять Азией. И теперь здесь главную роль играют финансы, торговля, су­доходство и большой бизнес. В руках Иэна Данросса, нынешнего главы Благородного Дома и блестящего бизнесмена, сосредоточена огромная власть, которую он использует, чтобы спасти компанию от финансового краха. Для этого все способы хороши: переговоры с американским мил­лионером, рискованная игра на бирже и даже взаимодействие с гонконг­скими триадами. Во что бы то ни стало Иэн должен удержать компанию. И у него есть всего неделя...

 

 

 

 

 

Свиридов, Г.И. Дерзкий рейд: роман / Георгий Свиридов. М.: Вече, 2019. - 480 с. - (Военные приключе­ния. Собрание сочинений). Категория 12+

В знаменитом романе известного мастера отечественной остросюжетной литературы Георгия Свиридова рассказывается о событиях бурного 1918 года, когда в окруженный фронтами Гражданской войны Советский Туркестан была послана помощь снаряжена специальная военная экспедиция, которая везла бое припасы, оружие и золото. Об этом узнала английская разведка, которая заслала в экспедицию своего агента...

 

 

 

 

Полянская, Алла. Ничего не возьму с собой: [роман] / Алла Полян­ская. — Москва: Эксмо, 2018. — 320 с. — (Опасные стра­сти. Остросюжетные мелодрамы).

Бизнесмен Никита Радецкий безумно любил свою жену, красавицу и умницу. Казалось, Габриэлла тоже души не чает в супруге. Два года Никита был абсолютно счастлив, а потом его мир в одночасье рухнул. Габриэлла обвинила мужа в постоянных издевательствах и лишила всего: квартиры в центре столицы, престижной работы, друзей и положения в обществе. Никита никак не мог понять, за что ему так изощренно мстит любимая женщина. И даже когда он уехал в другой город, ничего не изменилось. В Интернете было создано сообщество против домашнего насилия, и Никита стал объектом настоящей травли. А потом погиб сотрудник магазина, куда Радецкий устроился на работу, и дело приняло совсем серьезный оборот...

 

 

 

Родионов, С.В. Долгое дело : роман / Станислав Родионов. — М. : Вече, 2019. — 480 с. — (Сделано в СССР. Любимый детектив).12+

Роман «Долгое дело» — самое значительное и необычное произведение классика отечественного детектива, ленинградского прозаика Станислава Васильевича Родионова (1931—2010). Целый год длится дело, идет противоборство следователя Сергея Рябинина, постоянного героя всех произведений писателя, и умной, изощренной, волевой аферистки Аделаиды Калязиной. В напряженную ткань расследовании включены дневник следователя с его мыслями и переживаниями, житейские заметки преступницы с ее весьма неоднозначной философией, много юмора и воспоминаний, много любви и настоящей мужской дружбы, крепкой, как чай - лю­бимый напиток Рябинина. В 1985 году по этому роману был снят фильм «Переступить черту», режиссер Юлий Колтун, В главных ролях: Вадим Лобанов, Татьяна Васильева, Михаил Дсвяткин.

 

 

 

 

 

Комлев, И. Рядовой Иван Ященко: роман / Иван Комлев. — М.: Вече, 2019. — 416 с. — (В сводках не сообщалось...). 12+

О тех, кто бежал из фашистского плена, не писали тогда в газетах, о ежедневных кровопролитных боях, которые вели партизаны, не рас­сказывало радио. Да и сами люди, изо всех сил приближавшие общую Победу, не считали, что они сделали что-нибудь особенное, ведь таких, как они, были сотни и сотни тысяч... Роман «Рядовой Иван Ященко» основан на реальных событиях, даже имена главного героя и его близ­ких — подлинные (на это дали согласие их наследники).

 

 

 

Дроканов, И.Е. Две жизни лейтенанта Деливрона: повесть / Илья Дроканов. — М : Вече, 2019. — 288 с. -  (Офицерский роман. Честь имею). 12+

Повесть петербургскою прозаика Ильи Дрокинова рассказывает о судьбе русского морского офицера из аристократического рода Андрея Деливрона, накануне войны с Японией оказавшегося в этой стране в ка­честве военного разведчика. Пребывая почти на положении пленника, он успешно выполнил задание, встретил прекрасную девушку Коико, но пе­режил личную трагедию. В дальнейшем жизнь уготовила ему годы стран­ствий и новые суровые испытания, в которых он действовал по обстоя­тельствам, как боевой офицер в стане врага, и при этом никогда не изменял своей Родине — России.

 

 

 

 

 

Корчевский, Юрий Григорьевич. Бронепоезд / Юрий Корчевский. — Москва: Яуза-Каталог, 2019. — 352 с. — (Исторические бест­селлеры Корчевского).

На «гражданке» он был простым машинистом — и в 1941 году вместе со всей своей паровозной бригадой моби­лизован в состав бепо (армейское прозвище бронепоездов) «Козьма Минин». Он чудом выжил под Москвой в неравном бою против гитлеровских танков. После госпиталя — фрон­товая разведка, диверсионные рейды по немецким тылам: любой ценой уничтожать ж/д мосты, «рвать железку», пу­скать под откос вражеские эшелоны. Но опытные машини­сты — на вес золота, экипажи бронепоездов несут огромные потери, и разведчика возвращают на бепо — в самое пекло, на железнодорожную батарею под Сталинград...

 

 

 

 

 

Айупкеліні Ғ.Қ. Сөздауа. Алматы, 2017. - 400 6.

Сөз қонғанға ем қонады. Сөздің серті - соз ұшық. Жан иесінің жанын жадыратып, дертіп ыдмратып, энін әуелетіп, мэнін үйлестіріп, рухын сергіілтіп, сэнін келтіретін дауалардың жаны - Сөз дауа. Екі созіиің бірі нақылмен нақышталған автордың бұл еңбсгі оқыған оқырманның ойын толқытып, жанын сергітсрі сөзсіз. Қара сөзді сапырып, қаймағын қалқыған қаламгер сыр сандығында сақталған, жан жүрегіндс жаіталған қазынасын ақ жарыла ақтарып, айқын дүниені өз деңгейінде айшықтай түскен. «Сөз дауа» деген атаумен шыққан бұл туындының негізі бұдан бұрынғы «Мыңнан бір түйін» кітабынан өңделіп, толықтырылып жарық көріп отыр. Кітап көпшілік оқырманға арналған.

 

 

 

 

 

Современный Русско-французский разговорник.

 

 

 

 

 

Современный Русско-японский разговорник.

 

 

 

 

 

 

 

 Жульетта Бенцони.

 

Одна из двух роз.

 

 

 

 

 

 

Современный Русско-испанский разговорник.

 

 

 

 

 

 

Современный Русско-китайский разговорник.

 

 

 

 

 

 

Современный Русско-итальянский разговорник.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наука. Исследуйте, экспериментируйте, делайте открытия! / [пер. с англ. О. Дыдымовой]. — Москва: Эксмо, 2018. — 128 с.: ил. — (Книга открытий).

Наука - это система знаний о закономерностях развития природы и общества. Учё­ные хотят понять, как устроен мир, почему происходят те или иные явления, и узнать, как можно улучшить нашу жизнь. Чтобы найти ответы на интересующие вопросы, нужно совершить увлекательное путешествие в мир науки, а по дороге разгадывать головолом­ки, проходить лабиринты, отвечать на вопросы, весело и с пользой проводить время. Пе­релистывая страницы книги, можно понять, чем занимаются учёные, что такое энергия и сила, как работает телефон, почему одни предметы тонут, а другие всплывают, суще­ствуют ли инопланетяне и т. д. Яркие красочные иллюстрации позволят представить, как выглядит Солнечная система, что можно увидеть с помощью микроскопа и телескопа, и узнать много интересного.

Захватывающие факты даются в виде коротких блоков — такая подача информации облегчает её восприятие. В конце книги имеются словарь сложных терминов и понятий, алфавитный указатель и ответы.

Книга адресована младшим школьникам и станет прекрасным подарком ребёнку, интересующемуся наукой.

 

 

 

 

 

 

 

Бабаев С. Б.— педагогика ғылымдарының кандидаты, доцент. Бастауыш мектсп псдаюгикасы: Оқу құралы.— Алматы: «NURPRESS» баспасы, 2013. 416 бет.

Оқу құралында педагиканың жалпы негіздерін қарастырумен бірге бастауыш мектсп псдагогикасымен тікелей байланысты келесі мәселелер шешімін тапқан: балалардың жас ерекшеліктері, кіші жастағы оқушыларды оқьпудың принциптері мен ережелері, оқу мен тәрбие түрлері және формалары, бастауыш мектеп мұғалімдер алдында тұрған міндетгсрі және т.б.

Оқу құралы жоғары оқу орындарының мұғалім дайындайтын факультеттері мен педагогикалық колледждердің студенттеріне арналады.

 

 

 

 

 

Виннер, Марина. Компьютер и ноутбук для тех, кому за…: простой и понятный самоучитель / Марина Виннер. — Москва: Эксмо, 2018. — 384 с.

Для пожилых людей компьютер до сих пор пред­ставляет некоторую проблему. Им кажется, что освоить его очень сложно, работать будет трудно, да и зачем он вообще нужен. Но в наше время без него уже невозмож­но обойтись и все равно придется его освоить.

Простые и понятные примеры; крупный текст, на­глядные иллюстрации и практический подход к обуче­нию помогут вам овладеть всеми приемами работы на компьютере или ноутбуке. Благодаря этому удобному, небольшому по формату самоучителю вы за короткое время без страха и лишних усилий почувствуете себя уве­ренным пользователем компьютера.

 

 

 

 

 

 

 

Любовь Левина. Компьютерный букварь для ржавых чайников. Компьютер для бабушек и дедушек. Шрифт крупный! Язык - понятный! Не бойтесь! Компьютер создан, чтобы облегчить вам жизнь, а не усложнить!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Орысшадан аударған Әбіш Кекілбайүлы

 

Е.Каменева. Кемпірқосақтың түсі қандай. Алматы: «Өлке» баспасы, 2018 ж. 176 6.

 

 

  
 
 
НОВИНКИ март-2019

 

 

 

 

Кененбай Ы. Жетпістегі жидеағаш: / Ырым Кененбай. - Алматы: "Алматы-Болашақ", 2018. Қазақ, орыс тілдерінде 400 бет.   Белгілі қаламгер, жазушы-баспагер Ырым Кененбайдың бұл бүгініміз жайлы кеңінен ой толғайды. Қатарластары, замандостарымен сыр бөліседі. Жазушының алдыңғы еңбектерін жылы қабылдаған оқырман қауым бұл шығармалардан да құмарта сусындайтынына сенімдіміз.

 

 

 

 

 

Қазақ өнерінің антологиясы. 25 томдық/Құраст.: М.Жолдасбеков, Ш.Қойлыбаев. - Астана: "Күлтегін" баспасы.

 

Жиырма бес томдық "Қазақ өнерінің антологиясы" жобасының шешендік сөздерге арналған бұл томына "Түгел сөздің түбі бір, түп атасы - Майқы би" деп айтылатын есте жоқ ескі заманнан бергі ел есінде қаталған сөз зергерлерінің шешендік мұралары хронологиялық ретпен енгізіліп отыр. Антология қазақ тарихы мен мәдениетін қастерлеуші жұртшылыққа, қалың оқырманға арналды.

 

 
 
 
 
 
 
 
Әбу Насыр Әль-фараби. Қайырымды қала. Музыка туралы кітап // Әлеуметтік-этикалық трактаттар. - Алматы; Халықаралық Абай клубы, 2018. - 936 6., сурет.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РОЛЛАН СЕЙСЕНБАЕВ ВЫДАЮЩИЙСЯ КАЗАХСКИЙ ПИСАТЕЛЬ.

Три романа - самые искренние произведения Роллана Сейсенбаева. Жизнь. Любовь. Смерть. Три главные темы искусства и литературы. Жажда жизни. Жажда любви. Жажда сострадания. Блистательная проза выдающегося мастера Слова обнажает суть его "я".

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Қазақстан - Ресей: Әдеби альманах - Казахстан - Россия: Литературный альманах. - Алматы: «Жібек жолы» Баспа үйі, 2018. - 512 б. + 16 қос. — Қазақ және орыс тідерінде.
 
Четвертый выпуск ежегодного литературно-художественного альманаха «Казахстан - Россия» посвящен столичности Астаны, отмечающей в 2018 году свое 20-летие. Здесь произведения, посвященные роли Первого Президента Казахстана Н.А.Назарбаева в строительстве новой столицы в сердце Евразии, стихи и проза писателей Астаны и Алматы, Москвы и Санкт-Петербурга, казахстанско-российского приграничья - Астрахани, Самары, Уральска, Оренбурга, Омска, Павлодара, Усть-Каменогорска, Барнаула, Бийска... Большим разделом представлены на языках народов мира стихи участников прошедшего в Астане Международного вечера поэзии «Ак ордалы - Астана», еще раз подтвердившего силу объединяющего поэтического Слова. 
 
 
   
 
 
 
 
 
Көпіш Ә. Мәңгіліқ майдан: Роман-диалогия. 2-кітап. Көк аспанның әміршісі. - Алматы: Өнер, 2018. - 400 бет. 
 
Автор "Мәңгілік майдан" (бір жанның мыңжылдық қасіреті) атты тарихи-психологиялық роман-дилогиясының 2-кітабында 1916 жылғы бүкіл қазақ даласындағы Ресей отаршылдарына қарсы ұлт-азаттық көтерілістің Жетісу аймағындағы қанды қырғындар тарихы мен "қүдайсыз" қызыл большевиктердің мемлекет билігін басып алғаннан соң-біздің халқымыздың адамзат тарихында болмаған тағы да әлденеше қантөгістерді басынан өткізу кезеңдерін-шығарманың басты қаһарманы Серханның және оның айналасындағы адамдардың тағдырын оқиғалармен байланыстыра отырып, ұлттық дүниетаньшымыз бен елдік санамызды бойтүмардай сақтап қалу жолындағы кейіпкерлердің арпалысқа толы күрескерлік бітімін даралап көрсетеді. Мүнда, сондай-ақ, Адам өмірімен қатар, дүяиежүзілік биосферада аяусыз зардап Шегіп келген – Жер мен тіршілік, ауа мен су, жылқы мен жан-жануарлар, құс пен құмырсқа, ағаш пен өсімдік, яғни, бүкіл Планета тағдыры да қатар өрбумен болады. Романда қазақ эдебиетінде бұрын-соңды мүлде қолданылмаған жаңа көркемдік эдістер мол. Шығарманың тілі эпикалық тұрғыда кеңкөркемәрі шебер қиюласқан

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тохтамов Турган. Суд совести: Роман. Пер. с уйг. В.Касымовой. Алматы, 2018. - 288 с.

 

Роман основан на реальных событиях, имевших местов жизни уйгурского народа 30-50 годах ХХ века. Сквозь призму судьбы главного героя Рахмана и близких ему людей автор раскрывает общественно-политические и личностные мотивы, обусловившие драматические страницы их жизни.

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Жинақты құраст/ Астана: Фотоальбом Т.Барабанова - Алматы: Тау-Кайнар, 2018. - 320 б.

 

Президент многократно обращается к строительству столицы, являющейся мощью современного Казахстана, источником созидательной энергии его многонационального народа. Столица республики - это символ надежды и уверенности в будущем всех граждан страны. Книга основана на цитатах Президента Республики Казахстан Н.А.Назарбаева.

 

 

 

 

 
 
 
ХХ ғасыр басындағы қазақ тілі жөніндегі зерттеулер. 2-кітап. Құраст. О.Жұбаева. - Астана: «Алашорда» қоғамдық қоры, 2018. - 720 бет.
 
Бұл кітап - 2013 жылы шыққан осы атаулас жинақтың жалғасы. Кітапқа 1920-30 жылдары баспасөз бетінде жарияланған, архив қорында сақталған орфография, терминология, фонетика, морфология, әдістеме, сын т.с.с. түрлі сала бойынша мақалалар, архив құжаттары енді. Сол кезендегі конференциялар мен съезд материалдары, архивтен табылған қолжазба нұсқалар сканер түрінде берілді. Қазақ тіл білімінің қалыптасу, даму тарихы туралы мол ақпарат беретін жинак қазақ тіл білімі мәселелерімен айналысатын тід мамандарына, филология факультеттерінің докторант, магистрант, студенттеріне жэне көпшілік қауымға арналады.

 

 

 

 

Бердібек Бияров

 

Алтай. Алтын бесік.

 Бұл кітап ғалым Бердібек Бияровтың кең-байтақ қазақ өлкесінің қасиетті Алтай, Семей өңірлерінің аңыз бен жырға, тылсым сырларға толы киелі орындары мен қасиетті жерлері жайлы тынымдық мақалалары еніп отыр.

 

 

 

Көшімова Б.

 

Үстірттегі көненің іздері.

 Қазақ жерінің батысында орналасқан ежелгі Маңғыстау өңірінің қойнауы тұнған тарих десе де болғандай. Бұл өлкеден есімдері халық жадында сақталған би-шешендер, қол бастаған батырлар, от ауызды ортақ тілді ақын-жыраулар шыққан. Еңбектен осынау киелі де шежірелі өңірдің көне тарихы, сол өлкеден шыққан Пір Бекет ата бастаған әулиелер жайлы, осы маңда орын тепкен көне ескерткіштер туралы ғалым-зерттеуші Бибатпа Көшімованың құнды да қызғылықты ғылыми-зерттеу мақалалары орын алған.

 

 

 

Құламанова З.

 

Тастағы Тараз тарихы.

 Бұл кітапта екі мың жылдан астам тарихы бар, көне түркі жұртының шаруашылығы мен мәдениетінің үлкен ошағы болған, тарихи ескерткіштер көп орын тепкен Тараз өңірінің киелі, қасиетті орындары жайлы ғалым Зиба Құламанованың зерттеу мақалалары еніп отыр.

 

 

 

Ілиясова Р.

 

Шежірелі Ақтөбе

 Бұл жинақта Ақтөбе өңіріндегі қасиетті мекендер, осы аймақтағы тарихқа қатысты айшықты әңгімелер, ел есіндегі арыстар жайындағы көптеген құнды дүниелер сөз болған.

 

 

 

Тасполатов Б.

 

Басында Қазығұрттың кеме қалған.

 Ғалым-зерттеуші Бақыт Тасполатовтың бұл кітабына Оңтүстік Қазақстанның киелі де қасиетті орындары жайлы зерттеу мақалалары еніп отыр. Автор көне Қазығұрт баурайындағы ежелгі жер-су атаулары, халық сан ғасырлардан бері кие тұтып келе жатқан әулиелер, тарихи тұлғалар жайлы нақты мәліметтер мен деректерге сүйене отырып баяндайды. Бұл еңбек өскелең жас ұрпақтың туған ел мен жерге деген перзенттік сүйіспеншілігін оятады деген сенімдеміз.

 

 

 

Президент-2017.

 

Большая политика.

 Данное издание представляет собой сборник фотоматериалов, которые отражают ключевые события международной жизни с участием Президента Республики Казахстан, состоявшиеся в 2017 году. Фотоснимки иллюстрируют встречи Нурсултана Назарбаева с главами иностранных государств и правительств, с зарубежными политическими и общественными деятелями, а также с представителями международных организаций, прошедшие как в Казахстане, так и за пределами страны в рамках его зарубежных визитов.

 

 

 

Қазақ халық композиторларының әндері.

 Бұл жинаққа ел арасына кең тараған халық композиторларының әндері кірді. Кітап қазақ әндерін сүйетін жалпы жұртшылыққа арналады.

 

 

 

Қазақ халық әндері.

 Бұл жинаққа қазақ халқының сүйіп шырқайтын, жұртшылыққа кең тараған халық әндері кіріп отыр, Кітап ән сүйер барша қауымға арналады.

 

 

 

Бозоқ аруы.

 «Ұлы Дала Арулары» топтамасымен шығып отырған екінші кітап – «Бозоқ аруы» аталады. Жинақ екі бөлімнен тұрады. Бірінші бөлімде археологиялық қазбадан табылған айымдар, сондай-ақ әйел-ана балбал мүсіндері туралы мәліметтер фольклорлық мұрамен сабақтастырыла қаралып, танымдық, ақпарттық баян түрінде ұсынылған. Екінші бөлім ұлт тарихынан ерекше орын алып, ел жадында сақталған әулие аналар өмірінен сыр шертеді. Кітап көпшілік оқырман қауымға арналған

 

 

Новинки январь-2018

 

 

 

Құрбанғали Халиди «Тауарих-и хамса-и-шарқи»

Шығыстың бес тарихы

  Қазақ тарихына қатысты аса құнды жәдігердің бірі-Құрбанғали Халидидің «Тауарих-и шарқи» - «Шығыстың бес тарихы» (1910) исі түрік қауымының зиялылары мен оқымыстылары орнықтыруға ұмтылған шағатай жазба мұраларының негізіндегі «ортақ тілде» жазылған және араб пен парсының ғылымы терминдері барынша еркін қолданылғандықтан да, бұрынғы басылымдары қысқартылып не баяндалып қана берілген.

 

 Б.Ердембеков Абайтану

 Еңбекте Абайдың әдеби айналасы, ақынмен тікелей қарым-қатынаста болған әдеби орта өкілдері, олармен арадағы рухани байланыс көздері зерттеу нысанына алынып, ақын айналасының абайтану ғылымындағы орны, Абайға әсер еткен әдеби ортаның ықпалы айқындалды. Бұл тұрғыда Абай әулетінің, атап айтатын болсақ, Зере әже, Шаншар атадан Ұлжан анаға дейін үзілмей жеткен шешендік, Құнанбай тәрбиесінің ақынға әсері, сол замандағы би-шешендер ортасындағы жас ақынның орны, Абай мен аға буын ақындар арасындағы рухани жақындық көздері жан-жақты сөз болды. Оқу құралы әдебиетші ғылыми қызметкерлерге, жоғары оқу орындары филология факультеттерінің студенттеріне, аспиранттарға, магистранттарға, мектеп мұғалімдеріне арналған.

 

 

Қазақстанның 70 тарихи орны

 Бұл жинақта еліміздің тарихи және географиялық ең байырғы атаулары енгізілді. Жинақта орын атаулар сан ғасырлық қазақ тарихында айрықша маңызға ие болған. Олар небір тарихи оқиғаға, кезеңге байланысты немесе ерте дәуірлерден бері ұлтқа қоныс болған қасиетті мекендер. Қазіргі Қазақстан ономастикасын қалыптастыруда бұл атауларды көшелерге, нысындарға беру жалпымемлекеттік. Патриоттық сана-сезім қалыптастыруға оң ықпал етпек.

 

 Қоспақов З. Ғасырлардан жеткен үн

 Жинақта Ақан сері, Біржан сал, Жаяу Мұса және басқа да халықтың кәсіпқой әнші-композиторларының таңдаулы әндері орын алды. Мұнда, бұрынғы басылымдарға енбеген Салғара Жанкісіұлы, Қобылан Бәрібайұлы, Мақажан Шитенұлы, Сауытбек Ұсаұлы, Шөже Қаржаубайұлы, Қанапия Басықараұлы және т.б. әндерімен қатар ән мәтіндері тұңғыш рет нота жазбаларымен қоса келтіріліп, ән мәтіндеріне текстологиялық жұмыстар жүргізілді. Жинақ алғы сөзбен, ғылыми түсініктермен қамтылған. Кітап музыка оқу орындарының педагогтері мен студенттеріне, аспиранттарына және музыка сүйер қауымға арналды.

 

 

Астанаға қош келдіңіз! Добро пожаловать в Астану!

Қытайша-орысша-қазақша, тілдескіш.

 

 

Астанаға қош келдіңіз! Добро пожаловать в Астану!

Арабша-орысша-қазақша, тілдескіш

 

 

Астанаға қош келдіңіз! Добро пожаловать в Астану!

Испанша-орысша-қазақша, тілдескіш

 

 

Астанаға қош келдіңіз!Добро пожаловать в Астану!

Французша-орысша-қазақша, тілдескіш

 

 

Қамзабекұлы Д. Алаш арқауы

 ҚР ҰҒА корреспондент-мүшесі, филология ғылымдарының докторы, профессор, алаштанушы Дихан Қамзабекұлының бұл жинағына елдік және мемлекетшілдік тарихымыздың айрықша кезеңі - Алашқа арқау болған құбылыстар, тұлғалар, ұйымдар, жиындар, ізденістер, оқиғалар туралы әр жылдары баспасөз бетінде жарияланған зерттеулері мен мақалалары еніп отыр. Кітап ұлт руханиятына ынтызар жалпы қауымға арналған.

 

 Ісімақова А. Алаш әдебиеттануы

 Әдебиеттанушы Айгүл Мұхаммедсерікқызы Ісімақованың бұл еңбегі - XX ғасырдың басындағы Алаш әдебиеті мен қазақ әдебиеттану ғылымының ұлттық көркемсөз өнерін зерделеуге арналған. Онда қазақтың асыл сөзін қастерлеген ата-баба мұралары қашаннан басталатындығы, Алаш әдебиеттану ұғымының қалай қалыптасқандығы жөнінде туындайтын сауалдарға жауап беріледі. Сонымен қатар кітапта Алаш ғалымдарының жалпы ғылымға қандай үлес қосқандығы, Алаш ғылыми мұрасының несімен құнды болатындығы жан-жақты талданады. Монография жоғары және орта мектеп мұғалімдеріне, әдебиет саласындағы барлық мамандарға, ұлттық әдебиет пен тарихты сүйетін жалпы оқырман қауымға арналған.

 

Ахмет Ө.Шығармалары Ғашық жүрек. Т 1.

 Автор бұл жаңа романында өмір мен өнер мәселесін қозғайды. Темір жолдың қос табанындай ешқашан бір-бірінен ажырамай катар жүретін ащылы-тұщылы өмір мен оның өнер атты айнасының қоғамдағы сан қилы шарпысулары мен табысулары бар ғұмырын қалам еңбегіне арнаған басты кейіпкер Төтемнің ой-толғамдары арқылы суреттеледі. Қоғамдағы кейбір адами қайшылықтардың ұлтымызға тән еместігіне, сырттан күштеп таңылған бұрынғы қиын тағдырымыздан қалған сарқыншақ екендігіне назар аудартып, оқырманды кемелді азаматтың тірліктегі басты миссиясы – бірлік пен татулық, өзара сыйластық және шынайы махаббат пен отбасының тұтастығы үшін күресе білуі деген ұлағатты ойға жетелейді.

 

 

 Ахмет Ө.Шығармалары Шақшақ шерлі. Т 2.

 Жазушы шығармаларының екінші томына қырыққа жуық әңгімесі мен аудармалары еніп отыр. Онда мезгіл жағынан жарты ғасырдан астам уақыт қамтылып, студент, шахтер, құрылысшы, шопан, балықшы, мұғалім, шенеулік, қуғын-сүргін құрбаны, жауынгер солдат, депутат сынды қоғамдық ортада алуан түрлі орны бар адамдар өмірінен сыр шертіліп, солардың әр қилы тағдырлары арқылы әр түрлі саяси-әлеуметтік ахуалды бастан кешкен еліміздің бүкіл тіршілік тынысының кең панорамасы жасалған.

 

 Қазақ энциклопедиясы

 Үкімет қаулысымен еліміздің төл энциклопедиялық баспасы құрылып, үздіксіз жұмыс істеп келе жатқанына жарты ғасыр толды. Осы уақыт ішінде баспа ұжымы қазақ және орыс тілдерінде 12 томдық «Қазақ совет энциклопедиясы» мен 10 томдық «Қазақстан» ұлттық энциклопедиясын, сондай-ақ көптеген салалық, пәндік, аймақтық, тұлғалық энциклопедиялар мен басқа да танымдық-анықтамалық кітаптарды, сөздіктерді жарыққа шығарды. Осылайша баспаның жүріп өткен 50 жылдық жолының өзі үлкен тарихқа айналып отыр. Мұны білу әрбір оқырманды қызықтырары сөзсіз.

 

 

ӘЛЕМ ХАЛЫҚТАРЫНЫҢ ТАҒАМДАРЫ: Үй жағдайында дайындалатын танымал тағамдардың рецепттері

 Аталған кітап әлемнің түрлі елдеріне қызықты кулинарлық саяхат жасауға және Еуропа мен Азия тағамдарынан дәм татуға шақырады.Ұсынылып отырған рецепттер ұлттық дәстүрлердің ерекшкліктеріне негізделген, олардың әрқайсысы бірегей және сол елдің кулинарлық шеберлігінің мәдениеті мен дәстүрлерін қамтиды.

 

 

МИРОВАЯ  КУХНЯ: рецепты популярных блюд для приготовления в домашних условиях

 Данная книга приглашает совершить  увлекательное кулинарное  путешествие  в разные страны мира и попробовать уникальные  блюда европейской и азиатской кухни. Предлагаемые рецепты основаны на особенностях национальных традиций, каждый из них уникален и содержит в себе культуру и традицию кулинарного мастерства того региона, откуда он был взят.

 

 ЕГДЕ  ЖАСТАҒЫ  ДЕНСАУЛЫҚ

 Әдемі қартая біліңіз...

 Заманауи медицинаның жетілуіне және тұрмыс сапасының жақсаруына байланысты, орташа өмір сүру ұзақтығы артуда. Алайда жас ұлғая келе ағзамызда болатын түрлі өзгерістерге дайын болуымыз қажет. Қартаю барлық адамға тән табиғи құбылыс. Оның алдын алу үшін дер кезінде түрлі ем, жаттығу, дұрыс тамақтану, демалу арқылы сақтана білмесеңіз, денсаулығыңыз сыр беруі мүмкін. Ал қартаймаудың негізгі емі – салауатты өмір сүру салтын ұстану.

    Бұл кітаптан сіз егде жаста кездесетін қандай да бір сырқаттың алдын алу және әдемі қартаюдың құпиясы туралы білетін боласыз. Олай болса, белсенді өмір сүруге асығыңыз!

 

 

ЗДОРОВЬЕ В ПОЖИЛОМ ВОЗРАСТЕ

 Поверьте, что жизнь после выхода на пенсию не утрачивает своей полноценности.

Благодаря достижениям современной медицины и возросшему качеству жизни основной тенденцией последнего десятилетия стало изменение возрастного состава населения многих стран в пользу старшего поколения. Однако происходящие с годами изменения в организме никто не отменял! После 50-ти мы должны быть готовы к неизбежной перестройке работы всех органов и систем, уметь «слушать» свое тело и понимать, о чем нам говорят те или иные симптомы.

Книга «Здоровье в пожилом возрасте» в доступной форме рассказывает об основных возрастных заболеваниях, учит распознавать наиболее часто встречающиеся недомогания, а также дает рекомендации о том, как снять или облегчить недуги. Подробные цветные иллюстрации делают данный медицинский справочник максимально понятным.

 

Живите без боли!

 

 

МЕН ЖӘНЕ МЕНІҢ ТІГІН МАШИНАМ

 Сіз бұл кітаптан мата таңдауға және алғашқы тігін машинаңызды 
пайдалануға қажетті барлық ақпаратты таба аласыз. Мұнда тігуді қарапайым ететін жан-жақты, сатылы сипаттамалық техникалар берілген. Басылым сіздің тігуге деген құлшынысыңызды арттыратын ғажайып жобаларды ұсынады.

 

ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ДЕТСКОГО ЗДОРОВЬЯ

(От рождения до подросткового возраста)

На что необходимо обратить внимание с первых минут жизни новорожденного? 
Как проводятся обследования и для чего нужны прививки? Каковы симптомы наиболее распространенных детских заболеваний? Что делать в случаях, если недуг оказался серьезным?

На эти и многие другие вопросы вы найдете ответы в «Энциклопедии детского здоровья». Здесь в простой, доступной форме рассказывается не только о болезнях, которые могут угрожать вашему малышу, но и о развитии детской психики с первых месяцев жизни до подросткового возраста.

 

Здоровья вам и вашим детям!

 

 

Я  И МОЯ ШВЕЙНАЯ МАШИНКА

В книге вы найдете всю информацию, необходимую для выбора 
ткани и использования вашей первой швейной машинки. Она наполнена подробным пошаговым описанием техник, которые делают шитье проще.
Издание предлагает роскошные проекты, к которым вам захочется немедленно приступить 

 

 

ҚАЗАҚ ХАЛЫҚ ЕРТЕГІЛЕРІ

 

Керқұла атты Кендебай, Таусоғар мен Көлтауысарды жолдас еткен Ер Төстік, алтын сақасын іздеген бала, Ай астындағы Айбарша сұлу мен Күн астындағы Күнікей қыз – халық ертегілерінің қаһармандары барша мұратына жетіп, баланың қиялына қанат бітіреді. Ертегінің кез келген кейіпкері – ақылды тасбақа мен қоян, қарға мен кірпі, тіпті кішкентай құмырсқаның өзі мейірімділікке, ізгілікке баулиды.

 

 

ЕРЖҮРЕК  ҚҰМЫРСҚА

 

Кітап жәндіктердің таңғажайып өмірі: амазонка-құмырсқалар мен орманның жирен құмырсқалары арасындағы шайқас; орманда адасқан жанның бәріне көмектесуге асығатын Жарқырауық қоңыз; ерекше тапсырма – ханшайым-дернәсілді құтқару жүктелген Лазиус атты құмырсқаның басынан кешкен қызық оқиғаларын баян етеді.

 

 

АСТРОНОМИЯ

 

«Үлкен энциклопедия» сериясымен қазақ тілінде тұңғыш жарық көріп отырған «Астрономия» энциклопедиясы осы ғылымның даму тарихы жайлы, аспан шырақтары мен денелерінің 
табиғаты және олардың қозғалыс заңдары, Ғалам құпиясы жөнінде қызықты да қажетті мағлұматтар береді. 
Энциклопедия оқушыларға, әуесқой астрономдар үйірмелері мен жалпы оқырмандарға арналған.

 

 

ҚҰЛБАЕВ ИГІЛІК. Біз қонақжай елміз.

Альбом белгілі қазақ суретшісі – Игілік Құлбаевтың шығармашылығына арналған. Кітапта суретшінің көркем туындыларымен бірге, оның шығармашылығы туралы кең сипаттама берілген. Ұсынылып отырған альбом қазақ суретшінің өнерінің рухани-эстетикалық талғамын қалыптастурудағы ролі арттыратыны сөзсіз. 

 

 БЕЙСЕНБАЙҰЛЫ Ж. Ұлы даланың ежелгі тарихының этномәдени төркіндері.

Кітапта Ұлы Даланың ежелгі тарихына қатысты кейінгі жылдарда жүргізілген этномәдени, археологиялық, генеалогиялық, этимологиялық және т.б. зерттеу нәтижелері салғастыра сарапталып, аталған алып аумақта өркен жайған байырғы мәдениеттердің иелері, негізінен, осы ұлан-ғайыр кеңістікті талай мыңжылдықтар бойы мекен еткен тұрғылықты жұрттар екендігі дәйектеледі. 

 

 

САЙЫН МҰРАТБЕКОВ. Таңдамалы.

Белгілі жазушы Сайын Мұратбековтің бұл таңдамалы шығармасына кезінде оқырманы жылы қабылдаған «Менің қарындасым», «Райгүл», «Бекеннің құрбысы», секілді әңгімелері, «Жабайы алма» хикаяты еніп отыр. Бұл туындылардың қай-қайсында да адамдар арасындағы қарым-қатынас, адамшылық ұғымдары ортаға тартылады. 

 

 

БӨКЕЙХАН ӘЛИХАН. Шығармалары – Сочинения.

Бұл томда 1903-1905 жылдары «Степной край» (Омбы), «Семипалатинский листок» (Семей), «Сын отечества» (С-Петербор) газеттерінде жарияланған мақалалар, корреспонденциялар, азанама (некролог), жеделхаттар, «Қарқаралы петициясы», сөйлеген сөздері, ғылыми очеркі мен монографиялары (қой және ірі мал шаруашылықтары), «Щербина экспедициясының» материалдарының VI томы (Семей облысы Павлодар оязы) қамтылды. 

 

 АУЭЗОВ М. Времен связующая нить.

Новая книга Мурата Ауэзова включает научные монографии по сравнительному изучению национальных литератур и проблемам культурной интеграции, избранные статьи о современных геополитических процессах, доклады на международных симпозиумах, эссе, путевые очерки, дневники и интервью. Тематика и проблематика избранных трудов свидетельствуют о широте научных интересов исследователя, политика, дипломата, общественного и государственного деятеля. Мир кочевья, историко-культурная традиция и современный литературный процесс, эволюция традиционных национальных образов в контексте мировой культуры, полиэтничность и языковые, этнокультурные контакты, концепт «мы и история» являются определяющими. 

 

 

СЕЙДІМБЕК А. Шығармалары.

Көрнекті ғалым-жазушы, филология ғылымының докторы, профессор,Қазақстан Республикасы сыйлығының лауреаты,Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері Ақселеу Сланұлы Сейдімбектің көзі тірісінде жарық көрген көркем туындылары мен очерктері беріліп отыр. Еңбектерін сұрыптап,жүйелеп,түзетіп,толықтырып баспаға әзірлеген қаламдас досы Қойшығара Салғараұлы мен Перизат Ақселеуқызы.  

 

 ҚОРАБАЙ С. Қазақтың сал-серілері.

Жинақта қазақ халқы мәдениеті мен өнерінің жарқын белгісі, биік шыңы – сал-серілік өнердің қыр-сыры туралы ғұлама ғалым, академик Ә.Марғұланның көрнекті фольклортанушы-ғалым Е.Ысмайыловтың және басқа ғалымдарының зерттеулері мен пікірлері, ақындық, сазгерлік, әншілік, орындаушылық қасиеттерімен дараланған, жүйрік баптап, құс салған әрі аңшы, саятшы, әрі мерген, әрі әнші, күйші, ақын өнерпаз, балуан әрі шешен болған Біржан сал, Жаяу Мұса, Ақан сері, Болуан Шолақ , Шашубай және т.б. көптеген сахара сал-серілерінің сегіз қырлы, бір сырлы талант ерекшеліктері туралы мақалалар берілген. 

 

 

ІСІМАҚОВА АЙГҮЛ. Алаш әдебиеттануы.

Әдебиеттанушы Айгүл Мұхаммедсерікқызы Ісімақованың бұл еңбегң – ХХ ғасырдың басындағы Алаш әдебиеті мен қазақ әдебиеттану ғылымының ұлттық көркемсөз өнерін зерделеуге арналған. 

 

 

ҚАМЗАБЕКҰЛЫ Д. Алаш арқауы.

ҚР ҰҒА корреспондент-мүшесі, филилогия ғылымдарының докторы, профессор, алаштанушы Дихан Қамзабекұлының бұл жинағына елдік және мемлекетшілдік тарихымыздың айрықша кезеңі – Алашқа арқау болған құбылыстар, тұлғалар, ұйымдар, жиындар, ізденістер, оқиғалар туралы әр жылдары баспасөз бетінде жарияланған зерттеулері мен мақалалары еніп отыр. 

 

 

ҚАЗАҚ САЛТ–ДӘСТҮРЛЕРІ.

Қай халықтың болмасын, салт-дәстүрлері міндетті түрде сол халықтың мінез-құлқын, ой-өрісін, ұлтқа тән қасиеттерін танытып тұрады. Мәселен, қазақтың бауырмалдық, қонақжайлылық, сыйластық мінез-құлықтарын оның тұрмыс-салт дәстүрлерінен анық байқауға болады. 

 

 

ОМАРБЕКОВ Т. Қазақ мемлекеті: қағанаттар, ұлыстар мен хандықтар баяны.

Қазақтың белгілі тарихшысы, ғалым Талас Омарбековтың бұл жинағына қазақ халқы мемлекеттігінің негізі болып табылатын – ежелгі түркі қанағаттарының тарихы жөніндегі зерттеу еңбектері еніп отыр. 

 

 

Новинки февраль-2017

 

 

 

Қуат Бораш. «Өз елім – өркениетім»».

Публицист - журналист Қуат Бораштың «Өз елім - өркениетім» кітабына отанға деген сүйіспеншілік, атамекенді ардақтау, қазақ халқының әлемдік өркениеттегі орны, тәуелсіздік жылдарындағы ұлттық сананың жаңғыру үдерісі, рухани-мәдени кеңістікті сақтап қалудың өзекті мәселелері арқау болады. Бұған дейін автордың «Біздің белес», «Жұмыр жердің жұмағы» атты кітаптары жарық көрді. 

 

 

Булекбаев С. «Тюркский вклад в мировую культуру и цивилизацию».

В монографию вошли обобщенные материалы, анализирующие труды известных отечественных и зарубежных тюркологов о месте и роли тюрков в мировой истории и их вкладе в мировую культуру и цивилизацию. Эти факты и материалы долгое время были недоступны для изучения широкой общественности в силу европоцентристских и других мифов и стереотипов, господствовавших в традиционной европейской историографии. 

 

 

 

Таңбалы

Алматы облысының, Жамбыл ауданы аумағында орналасқан ашық аспан астындағы Таңбалы Мемлекеттік тарихи-мәдени және табиғи қорық-мұражайы қазақ халқының ғана мақтанышы емес, ЮНЕСКО-ның Бүкіләлемдік мәдени мұралар тізіміне енген аса құнды жәдігерлеріміз сақталған киелі тарихи мекен. 

 

 

 

ЖАМБЫЛ. Энциклопедия

Халқымыздың көнеден арна тартқан ауыз әдебиетін ХХ ғасырдағы жазба әдебиетпен жалғастырған ұлы жырау, сұңғыла жүйрік, суырыпсалма жыршы, ақиық айтыскер ақын Жамбыл Жабаев - өз есімімен ұлтымыздың даңқын әлемге танытқан біртуар тұлға. Дүние жүзінің ондаған тіліне аударылып, толық жинақтары мен жекелеген кітаптары өз елімізде әлденеше реттен жарық көрген ақын шығармашылығы туралы жүздеген зерттеулер жазылып, Жамбылтану ғылымы қалыптасты. 

 

 

 

Ұлы дала қорғаушылары

Аталмыш фотокітап Қазақ хандығының құрылуының, тәуелсіз мемлекеттіктің тұғырнамалық негізі болып табылатын, Қазақстан аймағында өткен процестердің қалыптасуының тарихи сипаттамасы есебінде. Кітап үш тілде жазылған.  

 

 Қазақстанның ұлттық құндылықтары суретшілер әулеті

Сидоркиндер әулетінің еліміздің өнеріне қосқан еңбегі зор. Евгений Сидоркиннің есімі Қазақстан бейнелеу өнерімен тығыз байланысты. Еңбектерін Қазақстанды насихаттап, суреттеуге арналған Е.Сидоркин Мұхтар Әуезовтың «Абай жолы» романына, «Сәкен Сейфуллинді оқи отырып», «Қазақ эпосы» топтамасына, т.б. қазақ салт-дәстүрімен байланысты көптеген суреттер салды. 

 

 

Герои Великой Победы – казахстанцы

В настоящей книге представлены имена Героев Великой Победы – казахстанцев в назидание для современного и будущих поколений сохранять память о подвиге Героев своей страны, равняться на них и всилу возможностей каждого достойно продолжать исторические традиции защиты Родины, воспитания казахстанского патриотизма. Книга предназначена для всех, кому дорог мир на планете.  

 

 

Кенжегулова Н. Декабрьское восстание 1986 года в печати Казахстана.

Декабрьское восстание 1986 года в городе Алматы, более известное как Декабрьские события ... В книге отражено, как освещалось Декабрьское восстание не только в печати Казахстана, но и в мировой прессе. Автор широко осветил содержание газетно-журнальных публикаций и их роль в политическом, экономическом, социальном и культурном плане, и кроме того, весьма интересно раскрыл приемы и методы, которые использовали масс-медиа советского периода в деле освещения Декабрьского восстания, и то, как формировалось общественное мнение в условиях однопартийной системы того периода. Книга предназначена для широкого круга читателей.  

 

 

 

 

Желтоқсан көтерілісі Көп томдық айғақ-кітаптар.

Ақиқат жолы ауыр, шындықтың соқпағы шырғалаң екеніне елімізде ғана емес, кешегі Кеңестер Одағында, тіпті әлемдік ауқымда айрықша бетбұрыс нышаны болған 1986 жылғы Желтоқсан көтерілісі айқын дәлел.  Оның басты себебі – Компартия тарап, тоталитарлық жүйе күйреді дегенімізбен, күні кеше қазақ халқына ұлтшыл атағын негізсіз жапсырып, Алматы көшелеріне бейбіт ұранмен шыққан жастарды қанжоса етіп соққыға жыққан, итке талатқан, түрме торына тоғытып, адам айтса нанғысыз қайғы-қасірет шектірген билік иелеріне барып тіреледі.  Кітап желтоқсан зерттеушілерге, көпшілік оқырмандарға арналған.  

 

 

Жұмат-Әлмашұлы Жолтай. Тар дүние. Үштомдық шығармалар жинағы 1-том.

Бұл романда ХХ ғасырдың алғашқы жартысындағы қазақ халқының, оның ішінде, Сыр бойы мен Қаратау арасында өмір сүрген байлар мен жатақтар өмірінің кең көлемді панорамасы бейнеленген. Көркем дүниеде жазушының тіл ерекшелігі сезіледі, жазылу мәнері жағынан соны ізденістерге, жаңаша ой түзуге талпыныс жасағаны байқалады.  

 

 

Жұмат-Әлмашұлы Жолтай. Тар дүние. Үштомдық шығармалар жинағы 2-том.

Бұл роман желілес екі шығарманың басы біріктірілген, ал кейіпкері ортақ. Жазушы сол бейне арқылы ой түйеді, әріден толғанады. Қазақ елінің тәуелсіздікке қол жеткізуі тұсындағы жастар өмірі, олардың әрқилы тағдыры қызғылықты баяндалады. Оқиғалар талас-тартыстармен өрбіп отырады.  

 

 

Жұмат-Әлмашұлы Жолтай. Тар дүние. Үштомдық шығармалар жинағы 3-том.

Бұл кітапқа автордың «Ұмытылған ұрпақ» романы еніп отыр. Дүниеге шыр етіп келген сәбидің тірлікте бастан кешері әртүрлі, әрқилы. Бірде сәттілік, бірде сәтсіздік... Ал, енді сол сәбидің тағдырын әдейі қиындатып, қолдан жасалған ауыртпалыққа итермелейтін жауапсыз ата-ананы кім дейміз?... Не болмаса мына жарық дүниенің түйінделер тұсында өз үйінің бір бұрышынан да орын табылмай, қарттар үйіне ығыстырылған кәриялар ше? Оларды сондай күйге мәжбүр еткен балаларды кім дейміз?... Кітап жалпы әдебиет сүйер қауымға арналады.  

 

 

Сариев Шөмішбай. Таңдамалы. Өлеңдер, балладалар, поэмалар. 

Шөмішбай Сариев – Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері, «Парасат» орденінің иегері, 2003 жылы Прагада чех елінің ұлы ақын – жазушысы Франц Кафка атындағы халықаралық Алтын медаль сыйлығының лауреаты атағына ие болған тұңғыш қазақ ақыны, Жыл Адамы –Алтын Адам сыйлығының, Платина – Тарлан сыйлығының лауреаты. Ақынның елу жыл бойы жазған жырларынан екшеп, сұрыпталып алынған таңдамалы дүниелерін қалың оқырмандар назарына ұсынып отырмыз. Бұл ақынның 70 жылдық мерейтойына тарту десек те болады.  

 

 

Сәрсенбай Оразбек. Өмір – тарих. 

Қазақстан Республикасы Мемлекеттік сыйлығының лауреаты, Қазақстан Республикасы Жазушылар одағының М.Әуезов атындағы сыйлығының, Халықаралық «Алаш» сыйлығының иегері, Баспа және полиграфия істері саласының қайраткері, белгілі жазушы әрі баспагер марқұм О.Сәрсенбайдың бұл кітабына оның 2004, 2014 жылдары жарық көрген «Өмірнама» кітаптарындағы қаламгер күнделігінің жалғасы автордың дүниеден қайтарға дейінгі хронологиялық ретпен, сондай-ақ кезінде жұртшылықтың жақсы лебізіне бөленген «Ұйқың тыныш болсын», «Қосқұдықтың басында» атты әңгімелері мен «Таңбалы тас», «Ағабектің ақыры» атты повестері енді...

 

 

Табылды Әдібай. Ертегілер.

Жинақта «Сырлы қала» сияқты қиял-ғажайып ертегілер және «Қарға мен қоян», «Қожалық пен кіркөйлек» сияқты мысыл-ертегілер енген. «Ориандығы жаңа жыл» сияқты ертегілер сахнаға қоюға лайықталып жазылған. Жинақтағы 65 ертегі алуан түрлі тақырыпта қызықты оқиғаларды баяндайды.  

 

 

Идирисов Абильфаиз. Таншолпан: Роман.

Роман известного писателя, профессора Абильфайыза Идирисова «Таншолпан» в свое время был тепло принят казахской аудиторией. Эта подлинная история счастливой и горячей любви имеет огромное воспитательное значение для сегодняшней молодежи. Надеемся, что роман в переводе на русский язык вызовет неподдельный интерес у самого широкого круга читателей.  

 

 

Әубәкіров Оспанхан. Қағаз калпақ.

Белгілі сатирик Оспанхан Әубәкіров балаларға арнап бұрын да бірнеше кітап жазған болатын. Ақынның бұл кітабына әр алуан өлеңдері, ертегілері, жаңылтпаштары мен жұмбақтары еніп отыр. Әзілге, мысқылға бай ол шығармалардан, балалар, сендер қандай нәрседен үйрену керек, қандай нәрседен жирену керек кекндігін аңғарасыңдар.  

 

 

Һашири Әхмәтжан. Тәғдир.

Атақлиқ язғучи-драматург Әхматжан Һашари «Нур ана», «Кәчмәс көңлүм» повестьлири арқилиқ Улуқ Вәтән уруши жиллири арқа сәптики қийинчилиқлар, толиму еғир жапа-мәшәқәтләр, милтиқсиз мәйданда ирадилик, бәрдашлиқ ана вә һәдиләрниң, яш оғул-қиз ғұнчиларниң ғалибийәт қазинидиғанлиғиға ишәнчисини йоқатмай жан тикип әмгәк қилғанлиғи тәсвирлиниду.  

 

 

Серікбай Әлжан. Суретшінің толғауы.

Серікбай Әлжан 1980-90 жылдардағы белгілі қазақ суретшілері қатарына жатады. Оның шығармашылық өмірбаяны да суретші ретінде қалыптасу жолында өріліп отырды. С.Әлжанның шығармалары кескіндеме мектебінің реалистік бағытынан сыр шертіп, тұрмыстық сюжет жанрларына ұқсас келеді. Сол сияқты әлеуметтік тақырыптарды бейнелеу де суретшіге тән нәрсе. Яғни, суретшінің халықтық тақырыпқа жан-тәнімен берілуі шығармашылығында ерекше көрініс тапқан. Суретшінің туындыларынан халықтық тарихы мен тағдыры, оның құнды және бай мұрасы мен мұндалайды.  

 

 

Исабаев Исатай. Жанымды сыйладым халқыма.

Альбом танымал қазақ график-суретшісі Исатай Исабаевтың шығармашылығына арналған. Басылымда суретшінің көркем туындыларымен бірге, оның шығармашылық табиғаты жайлы терең ой-толғамдары берілген. Осының бәрі суретшінің нағыз ұлттық, қайталанбас шеберлігі мен сан қырлы қолтаңбасы бар суретші ретінде тұтастай әсерге бөлесе, дара графикалық мәнерімен өлшеусіз із қалдырғанын қазақ мәдениетінің мұрасына ауқымды қызмет еткен кеңдігімен ғана бағалауға болады.  

 

 

Табиев Бахтияр. Фотоальбом.

Табиев Бактияр. Оның көркемсурет өнері шығармашылығындағы өрлеу тұсы. 1960 жылдары қалыптасса, ал нағыз шебер иесі ретінде 1980 жылдары таныла бастады. Бактияр Табиев тек «алпысыншы жылғы» буын өкілдеріне ғана танымал емес. Ол әрбір маман өзінің жеке қолтаңбасы, дауысы мен ырғағын табу керек деген талапты жіті түсініп, осыған сай атмосфераны құрған суретші. Қазақ өнерінде кез келген жаңа идея сыртқы стилдік сапасы жағынан ғана емес, алдыңғы буын өкілдері бастап кеткен ізге үңілудің арқасында өзіндік ұлттық мәдениеті мен дәстүрін қалыптастырады.  

 

 

Төлеген Бахаргүл. Ұлт жауһарлары. Фотоальбом.

Қолөнер шеберлері табиғаттың әсем көріністерін өздері жасап отырған бұйымдарға жиі қолданды және оны ұқыптылықпен сақтап атадан балаға, ғасырдан ғасырға жеткізді. Үй кәсібі мен қолданбалы өнер бұйымдары – ат әбзелдері, киіз үй жабдықтары, нәзік оюланған үй жасау бұйымдары, ыдыс-аяқтар мен жиһаздарының түрлері, кілемдер,сырмақтар, текеметтер, кестелер, ши тоқыма бұйымдары, міне осылардың барлығы халықтың өнері сонау замандардан-ақ жоғары дәрежеде болғанын айшықтайды.Осы жоғарыда айтылған дүниелердің сан алуан түрлері менің топтама жинағымда көп кездеседі. Назарларыңызға ілтипатпен ұсынамын!  

 

 

Нұрғожаев Жақыпжан. Бір жұтым күн.

Қазақстан Жазушылар одағының мүшесі, белгілі қаламгер, ұзақ жылдар бойы мерзімдік баспасөз саласында басшылық жұмыстарда болған Құрметті журналист Жақыпжан Нұрғожаевтың шығармалар жинағының 1-томына автордың әр жылдары алуан тақырыпта жазған әңгімелері мен мақала, очерктері, публицистикалық ой толғаныстары енді. Кітап көпшілік оқырманға арналған.  

 

 

Бекхожин Қалижан. Бауыры ұлытаудың қандай ғажап Өлеңдер, аңыз-дастандар, зерттеу мақалалар, поэмалар, пьесалар.

Өткен жылы еліміз Қазақ хандығының құрылуының 550 жылдығын атап өтті. Осы айтулы оқиға ауқымындағы іс-шаралар шеңберінде жарық көріп отырған бұл кітапқа Қазақстанның халық жазушысы, Мемлекеттік сыйлықтың лауреаты, Ұлы Отан соғысының ардагері, аса көрнекті ақын Қалижан Бекхожиннің тарихи тақырыпта жазылған туындылары енгізіліп отыр. Ақын кешегі әміршіл-әкімшіл, қасаң коммунистік идеология кезеңінде де қазақтың тәуелсіздігін аңсап, шежірелі тарихымыздың қойнауына терең үңіліп, ел бастаған хандар мен қол бастаған батырларымыздың ерен істерін өз шығармаларына арқау еткен.  

 

 

Касым-Жомарт Токаев. Очерки дипломата. 

В первом томе семитомного издания трудов известного казахстанского политика и дипломата, доктора политических наук Касым-Жомарта Токаева содержатся интересные портретные зарисовки таких видных советских и российских дипломатов, как О.Трояновский, М.Капица, Ю.Раздухов, Е.Примаков, И.Иванов, А.Козырев, И.Рогачев. Книга представит несомненный интерес для читателей, особенно для тех, кто интересуется вопросами международной политики.  

 

 

Махфуз Н. Біздің көшенің аңыз-әпсаналары. Роман.

«Египеттің Бальзагы» аталған Н.Махфуздың бұл романының оқиғасы, кейіпкерлерінің іс-әрекеті «Біздің көшемізде өтіп жатқанымен, іс жүзінде оның географиялық аумағы кең – Бүкіл Таяу Шығысты, үш монотеистік діннің бесігі болған қасиетті жерлерді қамтиды». Көне Өсиет пен Жаңа Өсиеттегі, Құран мен Сирдегі – Мұхаммед пайғамбардың өмірбаянындағы аңыз-әпсаналарды жазушы көшенің негізін салған Ғабалауи және оның балалары мен жұрағаттарының тарихын, көше тұрғындарының сан ұрпағының ауыздан-ауызға айтып келе жатқан оқиғаларына айналдырып, халықтың хикая-хисса түрінде баяндайды. Ол иудаизмнің, христиандық пен исламның пайда болу тарихын адамзатты бақытты өмірге жеткізуге ұмтылатын әділдікке құштар ұлы адамдардың қимыл-әрекеттерінің нәтижесі ретінде бейнелейді.  

 

 

Кажигали Муханбеткалиулы. Тяжкие времена. Роман.

В истории Казахстана XVIII век является самым тяжким временем, характеризующимся усилением давления соседних государств, - в том числе колониальной политики царской России, - и попаданием ханской власти в кризисную ситуацию внутри страны. В такой тяжелой обстановке известные люди Великой степи, - знатные бии, батыри и предводители родов, - во главе с Байбахтинцем Сырымом Датулы, решительно взяли бразды правления в свои руки, и вывели народ из этого тупикового положения. Исторический роман «Тяжкие времена» известного казахского писателя, лауреата Государственной премии Республики Казахстан К.Муханбеткалиулы повествует именно об этих событиях, широко охватывая все перипетии взаимоотношений не только героев произведения, но и сопредельных с казахами народов. Думаем, что в этом убедятся сами читатели по прочтении данного романа.  

 

 

Оразбек Нұрмахан. Өтіп еді сол заман нақ осылай.

Кітап 1939 жылдың көктемінде өткен БК(б)П-ның XVIII сьезінің өкіметті халыққа жақындату саясатына орай 1939 жылы қара күзде құрылған Фрунзе ауданының жылнамасын жасауға арналған. Қазақ әдебиетінің деректі проза жанрында бұл нақ осыны көздейтін тұңғыш еңбек.Кітап болашақта «Бір ауданның жылнамасы» сериясына мұрындық болар деп үміттенеміз. Кітап барша оқырман қауымға арналған  

 

 

Елубаев Смағұл. Ақ боз үй.

Көрнекті жазушы Смағұл Елубаевтың бұл таңдамалы шығармалар жинағына оқырман қауымға әйгілі «Ақ боз уй» трилогиясы кірді. «Ақ боз уй» өткен ғасырда халқымыз бастан кешкен ашаршылық туралы кеңестік кезеңде жазылған тұңғыш роман. Оқырман назарына жинақтағы «Ақ боз уй», «Жалған дүние» романдарының мейлінше ықшамдалып ширатылған жаңа нұсқасы ұсынылып отыр.  

 

 

Куралов Утепкали. Прототюрки и зарождение античных Олимпийских игр.

Книга посвящена многотысячелетней истории евразийских кочевников - прототюрков Проанализировав исследования и апробированные выводы мирового ученого сообщества, богатые сокровища устного народного творчества, автор приходит к неожиданному заключению, совершенно исключающему прежние привычные представления об общечеловеческой истории в целом и об истории евразийских кочевников-прототюрков в частност. Книга представляет не только научный интерес, но и большую познавательную ценность, рассчитана на широкий круг читателей.  

 

 

 

Әдеби туындылар

 

 

 Елбасымыз Н.Ә.Назарбаев  «ХХІ ғасыр – мәдениеттің, ғылым мен білімнің ғасыры. Бар білімнің қайнар көзі - кітапхана», - деп айтқан. Иә, расындада еліміздің болашағы – білімді де, білікті іздемпаз жастар. Олай болса оқырмандарға құнды қазына әдеби туындылармен таныстыратын, оқу процесінде керекті әдеби кітаптарды тауып беретін, насихаттайтын әрине кітапхана.

Кітапханаға әдебиет пәнінің оқу бағдарламасына еңген жазушылардың  кітаптары келіп түсті. Олар «Рауан» баспасынан шыққан және «Өлке» баспасынан шыққан «Жасөспірімдер кітапханасы» топтамасына еңген кітаптар.

Бұл кітаптарға еңген шығармалар қазақ әдебиетінің ХІХ –ХХ ғасырын қамтиды. Кітаптар жалпы білім беретін мектеп, лицей, гимназия оқушыларына арналады, мұғалімдер мен тәрбиешілерге көмекші құрал ретінде пайдалануға болады.

Кітапханаға келіңіздер!

 

Кітаптар оқырмандарын күтеді!

 

 

Флеш-галерея «Әдеби туындылар – асыл қазына»

 

 

 

 

 

Қазақ әндері. Құраст. М. Ілиясов. Алматы: ҚАЗақпарат, 2013. - 380 б.

Әндер жинағының Абай, Ақан сері, Біржан сал, Үкілі Ыбырай, Балуан Шолақ бастаған көптеген белгілі өнер саңлақтарының туындылары еніп ртыр.

 

 

 

 

 

Шәкәрім Жарқын. Көне дүние күмбірі – Мелодии древности (Болат Сарыбаев – музыка зерттеуші туралы). - Алматы: Өнер, 2013. – 192 б. – қазақша, орысша.

Профессор Болат Сарыбаев – известная личность, человек, положивший начало науки по изучению казахских музыкальных инструментов, внесший огромный вклад в развитие традиционной музыки. Цель книги – показать широкому кругу читателей ценность научных трудов ученого, а также определить его место в жизни общества.

 

 

Базарбаева Р. Е. Жарық күнмен сырласу = Беседа с ясным днем = Conversation with a bright day. - Алматы: Асыл сөз, 2013. – 216 б. - қазақша, орысша, ағылшынша.

Данный альбом научный труд посвященный творчеству заведующей кафедры «Декоративно-прикладного искусства» Казахской национальной Академии Искусства имени Т.Жургенова, профессора по специальности искусствоведение, деятеля культуры Республики Казахстан Базарбаевой Раушан Еркеновны.

 

 

Қазақ баспасөзінің фотошежірешілері (12 ардагер фотографтың 20-ғасырдағы тарихи суреттері) фотоальбом. - Алматы: Өнер 21 – ғасыр ҚҚ, 2013. – 240 б.

Бұл фотоальбом Қазақстанның 1930-2000 жылдар аралындағы тыныс-тіршілігін, ұлттық салт-дәстүрін, соғыс және еңбек ерлерін, әр саладағы белгілі тұлғалардың бейнелерін мәңгілік тарихта қалдырған, баспасөз арқылы халыққа танытқан, ел сүйіспеншілігіне бөленген ардагер фотошежірешілер еңбегіне арналып отыр.

 

 

Жануарлар туралы үлкен энциклопедия. - Алматы: «Аруна» баспасы, 2013. – 304 б.

Қолыңыздағы кітап жануарлар әлемінен қызғылықты мәлімет береді. Энциклопедияның жануарлар туралы өзге кітаптардан ерекшелігі - әр мәліметтің жанына  жануарлардың түрлі-түсті суреттері қоса берілгендігінде.

 

 

Континеттер. - Алматы: «Аруна» баспасы, 2013. – 216 б.

Бұл кітапта әр құрлықтың географиялық ерекшкліктері, тарихы, тағамы, адамдары, түрлі халықтардың әдет-ғұрыптары мен ұстанымдары, көркемөнер туындылары, өмір сүру дағдылары мен тілдік ерекшеліктері туралы баяндалады.

 

Ағылшынша-қазақша сөздік – English-Kazakh Dictionary. Құраст. Ж. Асанов, Г. Асанова, - Алматы: «Қазығұрт» баспасы, 2013. - 480 б.

Осы Ағылшынша-қазақша сөздік мемлекеттік тілдің еңсесін көтеріп қана қоймай, қазақ тілді кеңістіктегі ақпараттың молайып, түрленуіне серпіліс тудырады деп сенемін.

 

 

Назарбаев Н. А. Когда мысль – материальна/Вступит. слово В. А. Садовничего, С. Саксены. – М.: Худож. лит., 2012.- 312 с.: ил.

В книгу включены лекции и выступления Президента Республики Казахстан Н. А. Назарбаева перед учеными, преподавателями, студентами, аспирантами и слушателями крупнейших учебных и научных центров Европы, Америки, Евразии и самого Казахстана.

 

 

Тоқсанбай Сүлеймен қажы Рақымжанұлы. Орысша-қазақша банк терминдері сөздігі = Русско-казахский словарь банковских терминов. - Алматы: «Ой-Сана» баспасы, 2013. – 1152 б. - қазақша, орысша.

Словарь содержит свыше 62000 терминов и понятий по следующим разделам: финансово-банковская деятельность, денежное обращение, банковские и биржевые операции, внутренние и международные валютно-кредитные отношения, финансовый рынок, рынок ценных бумаг, кредитные рынки, ипотека и ипотечный кредит, компьютеризация банковских операций.

 

 

Тоқсанбай Сүлеймен қажы Рақымжанұлы. Пошта терминдерінің және пошта қызметтері саласында жиі қолданылатын сөз тіркестерінің қазақша-орысша және орысша-қазақша сөздігі = Казахско-русский и русско-казахский словарь почтовых терминов и словосочетаний, часто употребляемых в сфере почтовых услуг. - Алматы: «Ой-Сана» баспасы, 2013. – 1152 б. - қазақша, орысша.

Словарь охватывает около 80500 терминов, слов и словосочетаний, часто употребляемых работниками  такой крупной отрасли инфраструктуры, как оказание почтовых, почтово-сберегательных услуг населению.

 

 

Жанайдаров Орынбай Куленович. Қазақ жерінің 100 аңызы. - Алматы: «Сораба» қоғамдық қоры, 2013.-240 б.

Топонимические легенды – жанр устной народной несказочной прозы, изначально имеющий установку на достоверность и объясняющий происхождение названий населенных пунктов или других географических объектов. 

 

                                   

 

 

                                    

 

 Последнее обновление: 09.12.2019 16:08, Просмотров (7345), Печать

Авторизация

Зарегистрироваться